We Lwowie.

Temat: Paproccy na ziemi bielskiej
Dziękuje za szybką odpwiedź Niestety chyba mnie nie usatysfakcjonowała... Jedyna wzmianka o Paprockim na tych terenach jest to: "Paprocki Jan - , herbu Boleścic, 1571, 1572. Nasze herbarze nie znają wprawdzie...
Źródło: paprocki.fora.pl/a/a,38.htmlTemat: Poraici
zmysłową" por. Jerzy Piechowski Ukryte światła herbów Nasza Księgarnia 1991) przechodzę do opisów mówiacych, że Poraici pochodzą wprost od św. Wojciecha (tzn. od jego brata - tak w Herbach rycerstwa polskiego Paprockiego), które są już powszechne, choć może wiele wskazuje nie tyle na Poraja, ale na Sobiebora, który "przez kilka lat przetrwał w Polsce, mógł więc dać początek rodowi Różyców, który rozrodził...
Źródło: biernacki.fora.pl/a/a,383.html


Temat: Ogrodzieniec
Są w Polsce obecnie dwie Pilice."Moja" ta jurajska i druga, mała wieś niedaleko Grójca. Była jeszcze trzecia na Dolnym Śląsku ale znalazła się pod wodą sztucznego zbiornika. Jeśli chodzi o herbarze to święta racja. Trzeba informacje weryfikować. Grzebię się teraz w różnych papierzyskach szukając przodków i krewnych Ottona z Pilczy. Niezła jest zawierucha gdy się porówna Paprockiego,Okólskiego czy Bonieckiego. Podejrzewam,że to efekt...
Źródło: forum_old.jurapolska.com/viewtopic.php?t=1677


Temat: Ogrodzieniec
... z tegoż idą powsińscy Ciołkowie:Zygmunt ,Alexander i Chrzysztof z Pilce i Powsina się piszący..” pisał w herbarzu Paprocki. Jeśli chodzi o XVII- wieczny zanik rodu Pileckich to Henryk Łowmiański w „Polityce...
Źródło: forum_old.jurapolska.com/viewtopic.php?t=1677


Temat: Herbarze - herb snopek
Proszę o pomoc w jakim herbarzu mogę odnaleźć opis herbu snopek? Sprawdzałam u niesieckiego i paprockiego tam nie ma. Herb snopek?
Źródło: historia.org.pl/forum/index.php?showtopic=10890


Temat: Biernacki h. Poraj
Biernacki h. Poraj, na Podlasiu i w Wielkopolsce; z nich 3 kasztelanów 1717 — 1796. Wyszli z Biernatek w powiecie kaliskim; Paprocki pisze bowiem o nich, że "idą od Kalisza". Akta ... pisał się Jan Chryzostom Poraj Biernacki, superintendent skarbu koronnego. Na tychże Biernatach mogli dziedziczyć i Biernaccy innych herbów i od nich wziąć swoje nazwisko. Byli ponadto właścicielami dóbr Jelice w pow....
Źródło: biernacki.fora.pl/a/a,76.html


Temat: Historia Wielkopolski
... Zygmunt, Geografia historyczna ziem dawnej Polski (reprint), W-wa 1991r. 7. Herbarze Niesieckiego, Paprockiego i innych autorów. 8. Historie cudownych obrazów NMP w Polsce, T.I-IV, (reprint), Kraków 2008r. 9. Katalogi zabytków sztuki...
Źródło: forum.wiaralecha.pl/index.php?showtopic=13246


Temat: Pochodzenie :)
herbarz Szymona Okolskiego "Orbis Polonus" (1641-1645), T.2., 581-602. Legenda Rawa... wywodzący się z plemienia czeskiego, gdzie nazywani są Wrszowcami z powodu zbrodni wiarołomstwa wytraceni z całym ich rodem przez książąt Czech, ... opatrzył, gdzie wiele zamków i miast pofundowali i familią swoją w tym kraju rozplenili. (Kasper Niesiecki, Herbarz, VIII, 98-99) Miasta Ponadto herbem tym podpisuje się wiele miast w Polsce, między innymi:...
Źródło: klanlorek.fora.pl/a/a,5.html