We Lwowie.

Temat: Warszawa - Parafia bł. Władysława z Gielniowa
WARSZAWA Błogosławionego Władysława z Gielniowa ul. Przy Bażantarni 3; 02-793; Warszawa; woj.: mazowieckie dekanat: Warszawa - Ursynów diecezja: warszawska Zapraszamy do umieszczania bliższych informacji na temat parafii i do dyskusji na...
Źródło: naszeparafie.pl/viewtopic.php?t=219Temat: Poradnie prawne w Polsce
Uniwersytet Warszawski ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa tel/fax. (022) 552 43 18 tel. 552 08 11 Warszawa II Adres Poradni: Studencka Poradnia Prawna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego Kolegium Prawa ul. Jagiellońska 59, 03-301 Warszawa tel. (022) 519 22 38 Warszawa III Adres Poradni: Studencka Poradnia Prawna Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego ul. Swieradowska 43, sala 021, 02-662 Warszawa tel./fax: (022) 543 53 18 Warszawa IV Adres Poradni: Studenckie Biuro Porad Prawnych Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej Al. Jerozolimskie 200 p.138, 02-486 Warszawa tel. (022) 539 19 39 Warszawa V Adres Poradni: Studencka Poradnia Prawna Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego ul. Dewajtis 5 pok. 220, 01-815 Warszawa Warszawa VI Fundacja Academia Iuris Biuro Fundacji: ul. Freta 20/24a, 00-227 Warszawa tel. (022) 498 72 30 fax: 499 71 70 Miejsca udzielania porad: Warszawa • Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej "Ośrodek Nowolipie" ul. Nowolipie 25B • Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Stanisława Kostki, ul. Hozjusza 2 • Stowarzyszenie "Otwarte Drzwi", ul. Targowa 82 • Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Kazimierza, ul. Chełmska 21a • Fundacja "Świat na Tak", Al. Szucha 27 • Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jakuba, ul. Grójecka 38 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Dalibora 1 • Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Nawrócenia św. Pawła Apostoła, ul. Kobielska 10 • Parafia Rzymsko-Katolicka pw. . Władysława z Gielniowa, ul. Przy ... • Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Anny, ul. św. Anny 11 Lublin • Centrum Duszpasterstwa Młodzieży przy kościele Ducha Świętego, ul. Krakowskie Przedmieście 1 • Centrum Wolontariatu, ul. Jezuicka 4/5 Wrocław Adres Poradni: Koło Naukowe...
Źródło: poradnik-prawny.com/viewtopic.php?t=1026


Temat: Świętym Patronem dzisiejszego dnia jest...
Błogosławiony Władysław z Gielniowa, prezbiter Marcin Jan urodził się w Gielniowie koło Opoczna ok. 1440 r. Na chrzcie otrzymał imię Marcin Jan. Jego rodzice byli ubogimi mieszczanami. Po ukończeniu szkoły parafialnej ... Władysław. Tu również najprawdopodobniej odbył swoje studia zakonne i otrzymał święcenia kapłańskie. Nie wiadomo, gdzie spędził pierwsze lata w kapłaństwie. Nie są nam także znane urzędy, jakie sprawował w owym czasie w zakonie. Wiadomo na pewno, że w latach 1486-1487 Władysław przebywał w Krakowie, gdzie m.in. pełnił obowiązki egzaminatora w sprawie cudów, jakie działy się za przyczyną . Szymona z Lipnicy, zmarłego w Krakowie w roku 1482. Możemy przypuszczać, że po śmierci . Szymona pełnił jego urząd kaznodziei. W latach 1487-1490 i 1496-1499 sprawował urząd wikariusza prowincji i prowincjała. Przez sześć lat czuwał ... w Mediolanie w roku 1498, przyjmując komisarzy generalnych zakonu. Za jego rządów polska prowincja bernardynów powiększyła się o placówki w Połocku i Skępem. Dla swojego zakonu Władysław zasłużył się najwięcej przez ... kościelne, ale zachęcał do tej akcji swoich braci zakonnych. Układał nadto w języku polskim koronki, godzinki itp. Charakterystycznym rysem osobowości Władysława było także jego nabożeństwo do Imienia Jezusa oraz do Najświętszej Maryi Panny. Za przykładem św. Bernardyna, który nosił ze sobą stale tabliczkę, na której był złotymi głoskami wypisany monogram Imienia Jezus, który słuchacze wraz z nim adorowali, Władysław za osnowę swoich ... w Warszawie. Tutaj umarł 4 maja 1505 r., w kilka tygodni po ekstazie, jaką przeżył podczas kazania w Wielki Piątek. Uniósł się wówczas na oczach tłumu wypełniającego świątynię w górę ponad ... Franciszka Commendone i nuncjusza apostolskiego, abpa Wincentego Portico. W uroczystości wziął udział także król Zygmunt August ze swoją siostrą Anną Jagiellonką, senatorowie i posłowie, którzy zjechali się na sejm do Warszawy. ... W roku 1759 Klemens XIII ogłosił . Władysława patronem Królestwa Polskiego i Litwy. 19 grudnia 1962 r. papież Jan XXIII ogłosił . Władysława z Gielniowa głównym patronem Warszawy. Obecnie główną Patronką Warszawy jest Najświętsza Maryja Panna Łaskawa z kościoła jezuitów przy katedrze. . Władysław jest patronem drugorzędnym.
Źródło: 17-ka.org.pl/forum/viewtopic.php?t=425